DAVET


Değerli Meslektaşlarım,Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi’nin altıncısını 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde Rixos Premium Belek, Antalya’da gerçekleştireceğiz.Kongremizde lizozomal hastalıkların tanı, tedavi ve izlemlerindeki yenilikler tartışılacak ve kongreye katılacak olan farklı bilim dallarından uzmanlar arasında görüş alışverişi imkânı doğacaktır. Lizozomal hastalıkların tanı ve tedavilerindeki gelişmelerin ve yeniliklerin ivme kazandığı son dönemde klinik araştırmalar konusunun ön plana çıkarılacağı kurslar ve klinik araştırma sonuçlarının daha geniş yer verileceği sözlü bildiriler ile kongrenin, bilimsel ve sosyal katkılarının üst düzeyde olacağı inancındayız.Lizozomal hastalıklar konusunda evrensel bilime katkıyı temel hedef edinen ve bu konuda önemli bir rol üstlenen kongremizde 11 - 15 Nisan 2018’da görüşmek dileğiyle...
Prof. Dr. Leyla Tümer
Kongre Başkanı

KURULLAR

KONGRE DÜZENLEME KURULU

ONURSAL BAŞKANLAR

 • Dr. Alev Hasanoğlu
 • Dr. Turgay Coşkun

BAŞKAN

 • Dr. Leyla Tümer

BİLİMSEL SEKRETERYA

 • Dr. Fatih S. Ezgü
 • Dr. İlyas Okur

ÜYELER

 • Dr. Gürsel Biberoğlu
 • Dr. Aslı İnci

ÇOCUK BESLENME VE METABOLİZMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

 • Dr. Turgay Coşkun

ÜYELER

 • Dr. Mahmut Çoker
 • Dr. Gülden Gökçay
 • Dr. Mehmet Gündüz
 • Dr. Neslihan Önenli Mungan
 • Dr. Hatice Serap Sivri
 • Dr. Leyla Tümer

ANA KONULAR


 • LİZOZOMAL HASTALIKLARDA;
 • Klinik Araştırma Yöntemleri
 • Yeni Patofizyolojik Mekanizmalar
 • Gen Tedavileri
 • İmmün Mekanizmalar ve Otofaji
 • Tedavi Çalışmalarında Son Durum
 • Yenidoğan Taramaları

KURSLAR


11 Nisan 2018 ÇARŞAMBA - Lizozomal Hastalıklarda Uygulamalı Biyokimyasal Tanı Kursu

Lizozomal Hastalıklarda Uygulamalı Biyokimyasal Tanı Kursu
Başkanlar: Dr. Gürsel Biberoğlu, Gazi Üniversitesi
                    Dr. S. Halide Akbaş, Akdeniz Üniversitesi
09.00 - 09.10 AÇILIŞ
09.10 - 09.20 Lizozomal Hastalıklar Kursuna Giriş
Dr. Gürsel Biberoğlu, Gazi Üniversitesi
09.20 - 09.50 Lizozomal Hastalıkların Biyokimyası
Dr. H. Asuman Özkara, Hacettepe Üniversitesi
Başkanlar: Dr. Gültekin Yücel, Akdeniz Üniversitesi
                    Dr. Erdoğan Soyuçen, Akdeniz Üniversitesi
09.50 - 10.10 Lizozomal Hastalıklarda Yenidoğan Taramaları
Dr. S. Halide Akbaş, Akdeniz Üniversitesi
10.10 - 10.30 Lizozomal Hastalıkların Tanısında Yenilikler
Dr. Ş. Canan Çoker, Dokuz Eylül Üniversitesi
10.30 - 11.00 KAHVE ARASI
11.00 - 16.30 Laboratuvar Uygulamaları

Kuru Kan Örneklerinde LC-MS/MS İle Lizozomal Enzim Analizleri
Dr. S. Halide Akbaş, Akdeniz Üniversitesi

Lökosit ve Plazma Örneklerinde Lizozomal Enzim Analizleri
Dr. Gürsel Biberoğlu, Gazi Üniversitesi

Florometrik Yöntemle Kuru Kan Örneklerinde Enzim Analizi: Kitotriozidaz ve Alfa Galaktozidaz Ölçümü
Dr. Eser Yıldırım Sözmen, Ege Üniversitesi

Total Glukozaminoglikan (GAG) Ölçümü ve GAG Elektroforezi Yöntemi
Dr. İncilay Lay, Hacettepe Üniversitesi

13.15 - 14.15 ÖĞLE YEMEĞİ
16.30 - 17.00 Tartışma
17.00 - 17.30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

11 Nisan 2018 ÇARŞAMBA - Lizozomal Hastalıklarda Preklinik ve Klinik Araştırmalar Kursu (İlaç Araştırmaları)

Lizozomal Hastalıklarda Preklinik ve Klinik Araştırmalar Kursu (İlaç Araştırmaları)
Başkanlar: Dr. Fatih Ezgü, Gazi Üniversitesi
                    Dr. İlyas Okur, Gazi Üniversitesi
09.00 - 09.10 AÇILIŞ
09.10 - 09.50 Türkiye’deki İlaç Araştırmaları ve Klinik Araştırmalar Mevzuatı
Dr. Ecz. Nihan Burul BOZKURT, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Dairesi
09.50 - 10.30 İlaç Geliştirmede Preklinik Araştırmalar
Dr. Volkan Seyrantepe, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
10.30 - 10.40 Tartışma
10.40 - 11.00 KAHVE ARASI
11.00 - 11.40 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme
Dr. Serdar Durdağı, Bahçeşehir Üniversitesi
11.40 - 12.20 Klinik Faz Araştırmaları (Faz 1, 2 ve 3)
Dr. Sevil İlhan, Gazi Üniversitesi
12.20 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
Başkanlar: Dr. Leyla Tümer, Gazi Üniversitesi
                    Dr. Ali Dursun, Hacettepe Üniversitesi
13.30 - 14.10 İlaç Geliştirmede Biyoinformatik
Dr. Yeşim Aydın Son, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
14.10 - 14.50 Klinik İlaç Araştırmalarında Denetleme ve Kalite
Serkan Öztürk, TİTCK İKU/İLU (GCP/GLP) Denetim Birimi
14.50 - 15.00 Tartışma
15.00 - 15.20 KAHVE ARASI
15.20 - 16.00 Klinik Çalışmaların Etik Boyutu
Dr. Yasemin Yalım, Ankara Üniversitesi
16.00 - 16.40 Klinik Çalışmaların Hukuki Boyutu
Dr. Aslıhan Öztezel, İstanbul Aydın Üniversitesi
16.40 - 16.50 Tartışma
16.50 - 17.30 Genel Değerlendirme ve Kapanış
PROGRAM


12 NİSAN 2018, PERŞEMBE

BİLİMSEL PROGRAM
08.30 - 09.30 AÇILIŞ TÖRENİ
Prof. Dr. Alev Hasanoğlu Onuruna
09.30 - 10.10 Oturum Başkanları: Dr. Turgay Coşkun, Hacettepe Üniversitesi
                                  Dr. Leyla Tümer, Gazi Üniversitesi
Pathophysiology of Lysosomal Storage Disorders
Dr. Fritz A. Wijburg, Academic Medical Center, The Netherlands
10.10 - 10.50 Oturum Başkanları: Dr. Turgay Coşkun, Hacettepe Üniversitesi
                                  Dr. Gürsel Biberoğlu, Gazi Üniversitesi
Newborn Screening for Lysosomal Diseases
Dr. Alberto Burlina, University of Padova, Italy
10.50 - 11.10 KAHVE ARASI
MUKOPOLİSAKKARİDOZ PANELİ
11.10 - 12.45 Oturum Başkanı: Dr. Serap Sivri, Hacettepe Üniversitesi
Mukopolisakkaridozlarda Solunum Sistemi Bulguları
Dr. Deniz Doğru Ersöz, Hacettepe Üniversitesi

Mukopolisakkaridozların Radyolojisi: Disostozis Multipleks
Dr. Mithat Haliloğlu, Hacettepe Üniversitesi

İnfüzyon Reaksiyonları: Hız Kısıtlayıcı Basamak
Dr. Özge Uysal Soyer, Hacettepe Üniversitesi
12.45 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 - 14.40 Oturum Başkanları: Dr. Fatih Ezgü, Gazi Üniversitesi
                                  Dr. Sema Kalkan Uçar, Ege Üniversitesi

Oral Chaperone for the Treatment of Fabry Disease
Dr. Dominique P. Germain, University of Versailles, France
14.40 - 15.20 Oturum Başkanları: Dr. Gülden Gökçay, İstanbul Üniversitesi
                                  Dr. Ülker Koçak, Gazi Üniversitesi

Lizozomal Hastalıklarda Kemik İliği Nakli
Dr. Mehmet Akif Yeşilipek, Bahçeşehir Üniversitesi
15.20 - 15.50 Bildirilerden Seçilen Sunumlar -1
15.50 - 16.10 KAHVE ARASI
16.10 - 16.50 Oturum Başkanları: Dr. Ali Dursun, Hacettepe Üniversitesi
                                  Dr. Selda Bülbül, Kırıkkale Üniversitesi

Gene Therapy for Lysosomal Storage Disorders
Dr. Francesca Fumagalli, IRCCS San Raffaele Scientific Institute, Italy
16.50 - 17.30 Oturum Başkanları: Dr. Meral Topcu, Hacettepe Üniversitesi
                                  Dr. Mahmut Çoker, Ege Üniversitesi

Early Diagnosis in the Management of Neuronal Ceroid Lipofuscinosis Type 2 (CLN2)
Dr. Nicola Specchio, IRCCS, Bambino Gesù Children’s Hospital, Italy
17.30 - 18.00 Bildirilerden Seçilen Sunumlar -2
20.30 - 21.30 Söyleşi : Tıp ve Mitoloji / Dr. Yasemin Yalım

13 NİSAN 2018, CUMA

BİLİMSEL PROGRAM
08.30 - 09.10 Oturum Başkanları: Dr. Ferda Özkınay, Ege Üniversitesi
                                  Dr. Yasemin Erten, Gazi Üniversitesi
X-Inactivation in Females
Dr. Dominique P. Germain, University of Versailles, France
09.10 - 10.10 Bildirilerden Seçilen Sunumlar -3
10.10 - 10.30 KAHVE ARASI
10.30 - 11.15 UYDU SEMPOZYUMU - SANOFI
Moderatör: Prof. Dr. Serap Sivri,
Hacettepe Üniversitesi
Gaucher Tedavisinin Dünü, Bugünü, Yarını
Prof. Dr. Sema Kalkan Uçar, Ege Üniversitesi
Christine White, Kanada Ulusal Gaucher Derneği Başkanı
Kate White, Kanada Ulusal Gaucher Derneği Direktörü
11.15 - 12.00 UYDU SEMPOZYUMU - PFIZER
Oturum Başkanı: Dr. Leyla Tümer,
Gazi Üniversitesi
                              Dr. Gülden Gökçay, İstanbul Üniversitesi
Yerine Teknoloji Koyun: Klinik Veriler ve Deneyim ile Taliglucerase Alfa
“Ten Years Experience with Taliglucerase Alfa as ERT for Patients with Gaucher
Disease: From Clinical Trials to ”Real” Life”

Dr. Ari Zimran, Hebrew University of Jerusalem, Israel
12.00 - 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00 - 13.40 Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Kendirci, Erciyes Üniversitesi
                                  Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, İstanbul Üniversitesi

İnfantil Pompe Hastalığı’nda Tedavi Deneyimi
Dr. Neslihan Önenli Mungan, Çukurova Üniversitesi
13.40 - 14.20 Oturum Başkanları: Dr. Halil İbrahim Aydın, Başkent Üniversitesi
                                  Dr. F. Tuba Eminoğlu, Ankara Üniversitesi

Abnormal GM2 Accumulation Alters the Function of the Autophagic Pathway in Early-Onset Tay-Sachs Disease Mouse Model
Dr. Volkan Seyrantepe, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
14.20 - 15.00 Bildirilerden Seçilen Sunumlar -4
15.00 - 15.30 KAHVE ARASI
LİZOZOMAL HASTALIKLARDA AKILCI İLAÇ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Ali Tümer, Hacettepe Üniversitesi
                                  Dr. Fatih Ezgü, Gazi Üniversitesi
15.30 - 16.00 Biyolojik İlaçlar ve Biyobenzerlik Konsepti
Dr. Alper Bektaş İskit, Hacettepe Üniversitesi
16.00 - 16.30 Tedaviye Erişimde Hukuksal Yönler
Dr. Aslıhan Öztezel, İstanbul Aydın Üniversitesi
16.00 - 16.30 Olgular ile Akılcı İlaç Kullanımı: Doğrular, Yanlışlar
Dr. İlyas Okur, Gazi Üniversitesi

14 NİSAN 2018, CUMARTESİ

BİLİMSEL PROGRAM
Prof. Dr. Sultan Aydoğdu Anısına
Oturum Başkanları: Dr. Alev Hasanoğlu, Gazi Üniversitesi
                                  Dr. Turgay Coşkun, Hacettepe Üniversitesi
09.00 - 09.40 Oral Therapies for Gaucher Disease
Dr. Ari Zimran, Hebrew University of Jerusalem, Israel
09.40 - 10.30 Prof. Dr. Sultan Aydoğdu Çalışma Ödülü (Ödülü alan çalışmanın sunumu)
10.30 - 10.50 KAHVE ARASI
10.50 - 11.35 UYDU SEMPOZYUMU - PFIZER
Oturum Başkanları: Dr. Mahmut Çoker,
Ege Üniversitesi
                                  Dr. Neslihan Önenli Mungan, Çukurova Üniversitesi

Yerine Kendinizi Koyun: Teşhisten Tedaviye Bir Gaucher Hastasının Yolculuğu
Dr. Deniz Kör, Çukurova Üniversitesi
Dr. Ebru Canda, Ege Üniversitesi
11.35 - 12.20 UYDU SEMPOZYUMU - SHIRE
12.20 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
ORTADOĞU’DA LİZOZOMAL HASTALIKLAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Beyhan Tüysüz, İstanbul Üniversitesi
                                  Dr. Mustafa Kılıç, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları E.A.Hastanesi
13.30 - 14.00 Lysosomal Storage Disorders with Prominent Liver Involvement
Dr. Moeen Al-Sayed, King Faisal Hospital, KSA
14.00 - 14.30 Lysosomal Storage Diseases in Qatar
Dr. Tawfeg Ben-Omran, Hamad General Corporation, Qatar
14.30 - 15.00 Lysosomal Storage Diseases in Jordan
Dr. Momen Alakil, Jordanian Royal Medical Service, Jordan
15.00 - 15.20 KAHVE ARASI
Oturum Başkanları: Dr. Gülden Gökçay, İstanbul Üniversitesi
                                  Dr. Buket Dalgıç, Gazi Üniversitesi
15.20 - 15.50 Erken Başlangıçlı Lizozomal Asit Lipaz Eksikliğinde Enzim Replasman Tedavisi Sonuçları
Dr. Fatih Ezgü, Gazi Üniversitesi
15.50 - 16.20 Geç Başlangıçlı Lizozomal Asit Lipaz Eksikliğinde Enzim Replasman Tedavisi Sonuçları
Dr. Mahmut Çoker, Ege Üniversitesi
16.20 - 17.00 Olgu Sunumları
Dr. Gülden Gökçay, İstanbul Üniversitesi
Dr. Mehmet Gündüz, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji E.A. Hastanesi
17.00 - 18.30 Poster Sunumları
Dr. Nursel Elçioğlu, Marmara Üniversitesi
Dr. Hasan Önal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi
Dr. Fatih Kardaş, Erciyes Üniversitesi
Dr. Çiğdem Kasapkara, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları E.A. Hastanesi
Dr. Özlem Ünal, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji E.A. Hastanesi
Dr. Aynur Küçükcongar,Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji E.A. Hastanesi
Dr. Mehmet Cihan Balcı, İstanbul Üniversitesi
Dr. Gonca Kılıç Yıldırım, Osmangazi Üniversitesi
20.30 - 21.00 BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ

15 NİSAN 2018, PAZAR

BİLİMSEL PROGRAM
09.00 - 09.40 Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Kendirci, Erciyes Üniversitesi
                                  Dr. Kürşat Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi

Hidden Niemann-Pick Type C Patient
Dr. Carlo Dionisi-Vici, Bambino Gesù Children’s Hospital, Italy
09.40 - 10.20 Oturum Başkanları: Dr. Sevcan Bakkaloğlu Ezgü, Gazi Üniversitesi
                                  Dr. Halil Sağlam, Uludağ Üniversitesi

Sistinozis Göz Tutulumu: Faz 3 Çalışması
Dr. Omar Fakhoury, St. George Hospital Unviersity Medical Center, Lebanon
10.20 - 10.40 KAHVE ARASI
10.40 - 11.10 Oturum Başkanları: Dr. Ercan Mıhçı, Akdeniz Üniversitesi
                                  Dr. Mehmet Gündüz, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji E.A. Hastanesi

Atipik Prezentasyon ile Ortaya Çıkan Lizozomal Hastalıklar
Dr. Nesrin Karabul, Medical Center for Rare Metabolic and Endocrinological Diseases, Germany
11.10 - 11.40 Lizozomal Hastalıklar Dünyasından Son Haberler
11.40 - 12.00 KAPANIŞ
KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT

KAYIT ÜCRETLERİ ERKEN KAYIT
(08 Aralık 2017'den Önce)
GEÇ KAYIT
(08 Aralık 2017'den Sonra)
UZMAN 200 € 250 €
ASİSTAN / FİRMA YETKİLİSİ 100 € 150 €
KURS KAYIT 50 €
DIŞ KATILIM (Günlük)*
Konaklama yapmayan misafirlerimiz için geçerli olup, kayıt ücreti ek olarak alınacaktır.
70 €

KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Kongre yaka kartı ve cep program kitapcığı
 • Bilimsel programa katılım
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Katılım sertifikası
 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve aktivitelere katılım
 • Kongre çantası
* Kongre bilimsel aktviteleri süresince kongre otelinde konaklamayan katlımcıların ve firma temsilcilerinin, Rixos Premium Belek Otel’in “ultra her şey dahil” konseptnde çalışması sebebiyle, kayıt ücretne ilave olarak otel tarafndan talep edilen dış katlımcı farkı ücret alınması gerekmektedir. Dış katlımcı farkı; kongre süresince dış katlımcıların bilimsel program aralarındaki kahve ikramlarını, öğle yemeklerini, açılış kokteyline ve otelin ultra her şey dahil konseptndeki imkanlarını kapsar. Sabah ve akşam yemeği dahil olmayıp saat 18.00’e kadar geçerlidir.

Kayıt fiyatlarına % 18 KDV ilave edilecektir.


KONAKLAMA

RIXOS PREMIUM
BELEK
ERKEN KAYIT
(08 Aralık 2017'den Önce)
GEÇ KAYIT
(08 Aralık 2017'den Sonra)
TEK KİŞİLİK ODA 750 € 850 €
İKİ KİŞİLİK ODADA İKİNCİ KİŞİ FARKI 395 € 395 €

KONAKLAMA ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Otele giriş 11 Nisan 2018 saat 14:00 olup, ayrılış 15 Nisan 2018 saat 12:00’dir.
 • Konaklama 4 gece ultra her şey dahil bazında olup daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktır.
 • Öğle yemeği, açılış kokteyli konaklama yatına dahildir.
Konaklama fiyatlarına % 8 KDV ilave edilecektir.İPTAL ŞARTLARI

 • Tüm rezervasyon iptalleri için Symcon Turizm’e yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.
 • 5 Ocak 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %75'i iade edilecektir.
 • 5 Ocak 2018 - 13 Şubat 2018 tarih aralığında yapılan iptallerde alınan ödemenin %30'u iade edilecektir.
 • 14 Şubat 2018 tarihinden sonra yapılan iptallerde alınan ödemenin iadesi yapılmaz.

TRANSFER

 • Talep edilmesi halinde, kongreye havayolu veya karayolu ile katılacak olan misafirlerimizin alan transferleri ücreti karşılığında Symcon tarafından organize edilecektir.
 • Transfer taleplerinin ödemesi yapılarak en geç 01 Nisan 2018 tarihine kadar Symcon’a bildirilmesini rica ederiz.
 • Transferler toplu olarak kongre logolu karşılama bordu yapılacaktır.
OTOBÜS - MİNİBÜS 40 € / Tek Yön Kişi başı
ÖZEL ARAÇ 80 € / Tek Yön Kişi başı

Transfer fiyatlarına % 18 KDV ilave edilecektir.

HESAP NUMARALARI


HESAP ADI: SİMKON TURİZM İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BANKA ADI: FİNANSBANK
ŞUBE ADI: CAPITOL ALTUNİZADE
ŞUBE KODU: 1056
TL HESABI: TR92 0011 1000 0000 0011 6131 47
EURO HESABI: TR4200 1110 0000 0000 11613174

FİRMA ÖNEMLİ NOT

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 464 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

KATILIMCILARA ÖNEMLİ NOT

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 464 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir
Tel: 0216 580 90 00   —   Faks: 0216 580 90 90   —   E-mail: info@lizozomal2018.org

BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Özeti Son gönderim tarihi: 05 Mart 2018


Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Yılmaz
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

 1. Poster boyutu 50(yatay) x 70 (düşey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır.
 2. Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
 3. Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 4. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 5. Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 6. Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 7. Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel: (0216) 410 44 14
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Önemli Not: Özet son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz destek adreslerimizden (Tel: 0216 410 44 14) bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebiniz sonrası özetinizin statüsü bir önceki adıma getirilecektir.

Farklı bir özet numarası ile aynı özetin (güncellenerek) tekrar gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle uygun değildir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


GENEL BİLGİLER


Kongre Yeri

VI. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Rixos Premium Otel’de gerçekleşecektir.

Tarih

11-15 Nisan 2018

Stand ve Sergi

Organizatör Kuruluş SymCon Turizm ile irtibata geçilmesi rica olunur.

Davet Mektubu

Kurumlarınca davet mektubu istenen katılımcılara, istemeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Davet mektubunun kayıt ücretini ve diğer harcamaları kapsamayacağı bilinmelidir.

Kredilendirme

Kongre, Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Bildiri Gönderimi

Bildiriler sözlü ve poster olarak kabul edilecektir. Bildiriler, AbstractModule bildiri sistemi kullanılarak online olarak gönderilecektir. Bildiri gönderimi için son tarih 9 Şubat 2018’dir.

Kongre Dili

Kongre Dili Türkçe olup, ana oturumlarda İngilizce-Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.

Kayıt

11 Nisan 2018 günü Kongre Merkezi'nde başlayacaktır. Daha önce kayıt yaptırmış olan katılımcılar kayıt masasından çanta ve kongre dokümanlarını alabileceklerdir. Kongre esnasında kayıt alımı devam edecektir.

Yaka Kartı

Kongre etkinliklerinin aksamadan yürümesi ve güvenlik açısından, tüm üyelerin ve refakatçilerin kongre boyunca yaka kartlarını takması zorunludur. Kongrenin tüm etkinliklerinde yaka kartınızı görünür bir şekilde takmanızı önemle rica ediyoruz.

Katılım Sertifikası

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.ÖDÜLLER

Kongre Bildiri Ödülleri

Kongrede sözlü sunuma kabul edilmiş 1 sözel bildiri ile 1 poster sunumuna düzenleme kurulu tarafından ödül verilecektir.

Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü 3.000 TL
Poster Bildiri Birincilik Ödülü 1.000 TL

"Prof.Dr.Sultan Aydoğdu" Araştırma Bildiri Ödülü

Ayrıca kongremizde sunulan sözel bildiriler arasından jüri tarafından seçilecek olan bir orjinal araştırma bildirisine Prof. Dr. Sultan Aydoğdu adına 5000 TL ödül verilecektir. (Biomarin İlaç katkılarıyla)


BİLİMSEL SEKRETARYA

   Dr. Fatih EZGÜ    Dr. İlyas OKUR
   Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Gazi Hastanesi, 10. Kat, Beşevler / ANKARA
   0 312 202 42 88
   fezgu@gazi.edu.tr
   iokur@gazi.edu.tr

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Symcon Turizm İnş ve Tic. Ltd. Şti.
   Atatürk Mah. Vatan Cad. Keskin İş Merkezi No:22/3 Ataşehir - 34758 ISTANBUL
   0 216 580 90 00 pbx      0 216 580 90 90
   info@lizozomal2018.org
   www.symcon.com.tr